Vilkår for bruk av bilder

Bruk av ethvert bilde tatt av Erin Sandberg er underlagt betingelsene som beskrevet på denne siden.

Levering

Digitale bilder leveres via epost eller nedlastingsside på internett, med oppløsning tilpasset avtalt bruk av fotografiet og uten logo. Bildene leveres i JPEG-format og sRGB fargerom om ikke annet er avtalt. Eventuell levering av trykte fotografier, for eksempel på lerret, leveres til avtalt adresse mot leveringstillegg.

Bruk av bilder 

Bildene skal kun brukes til det avtalte formål og bestiller gis ikke eksklusivitet, det vil si at fotografen kan selge samme fotografi til andre kunder. Ved bruk som ikke er avtalt på forhånd belastes et ekstra gebyr på 100 % av kjøpesummen for fotografiet.

Prisene gjelder for én gangs bruk/reproduksjon av ett fotografi. Kjøp av et fotografi til en hjemmeside gir rett til å bruke fotografiet et ubegrenset antall ganger på samme hjemmeside, for eksempel i flere forskjellige nyhetssaker og på flere undersider. Ved bruk i flere sammenhenger, for eksempel på to forskjellige hjemmesider, gis 50 % rabatt på bruk utover den dyreste plasseringen. Hvis bestiller er et reklamebyrå eller annet firma/person som kjøper fotografiene til bruk for en kunde, samtykker bestiller at kun kunder som samtykker til denne avtalen kan få benytte fotografiene og at både bestillers og dets kunders bruk av bildene må være avtalt på forhånd for å være gyldig.

Ved trykk skal ett eksemplar av trykksaken oversendes til fotografen om ikke annet er avtalt. Ved publisering på internett skal link til artikkel/nettsted sendes til erin@turognatur.no umiddelbart etter publisering.

Bestiller skal vise aktsomhet ved bruk av fotografiene, slik at det ikke skjer til skade for og/eller krenker eventuelt avbildede personer.

Det er forbudt å:

  • Videredistribuere og/eller videreselge fotografiene til en tredjepart og bestiller holdes erstatningsansvarlig for all bruk av fotografiene av en tredjepart.
  • Laste opp fotografiene til elektroniske tjenester som krever rettigheter over opplastet materiale, som for eksempel Facebook, med mindre annet er avtalt.
  • Gjøre høyoppløselige kopier av fotografiene tilgjengelig på internett slik at andre har tilgang til dem.
  • Bruke fotografiene til å promotere en annen fotograf eller en annen fotografisk tjeneste enn fotografen.
  • Bruke fotografiene i en kontekst som kan betegnes som ulovlig eller pornografisk.

Ved alle brudd på forbudene er bestiller erstatningsansvarlig.

Kreditering

Alle fotografier skal krediteres med fotografens navn med teksten «Foto: Erin Sandberg/turognatur.no», om ikke annet er avtalt på forhånd. Publiseres fotografiet på internett skal teksten turognatur.no fortrinnsvis være en klikkbar link til www.turognatur.no. Ved utelatelse av kreditering uten annen avtale belastes et gebyr på 100 % av kjøpesummen for fotografiet.

Pris og gebyrer

Om du ønsker å bruke et fotografi til annet enn det som er beskrevet på www.turognatur.no er det bare å ta kontakt for øvrige priser.

Ved kjøp av fem fotografier eller flere i samme bestilling gis 15 % rabatt på fotografiprisene.

Betegnelsen små nettsider i prislisten defineres som for eksempel mindre private nettsider og blogger eller nettsider til små firmaer/enkeltpersonforetak.

Alle prosentvise gebyrer beregnes ut fra, og legges til, den avtalte pris.

Rettigheter

Fotografen forbeholder seg opphavsrett og alle andre rettigheter til fotografiene. Fotografen har rett til å referere til bestiller ved egen markedsføring.

Manipulering og endring av fotografier

Fotografiene får ikke endres på annet enn mindre justeringer av kontraster, farger, skarphet og beskjæring av layoutmessige grunner.

Angrerett

Hvis bestiller er privatforbruker, har han/hun angrerett i henhold til § 1 i angrerettsloven. Angrerettsskjema legges ved faktura.