Erin Sandberg

Jeg er selvlært fotograf og lager nettsider. I 2011 flyttet jeg til Rendalen i Hedmark, Sør-Norges største villmarkskommune. Her bor jeg på et småbruk sammen med samojedene Mistra og Bayaz. Førstnevnte oppkalt etter elva, sistnevnte etter lynnet.

I Rendalen finner du store åpne furumoer med hvite tepper av kvitkrull, vide fjellvidder og det karakteristiske Sølen-massivet. Utallige fiskevann, padleelver og tyriskoger gir muligheter for et rikt friluftsliv. Nedenfor finner du et utvalg naturbilder i galleriet og mer informasjon om nettsidene jeg lager.

Galleri
Video og timelapse
Timelapse: Sølen fra solnedgang til stjerneklart...
Read More
Jutulhogget
Bilder fra Jutulhogget i Rendalen, en vill canyon gravd ut av enorme vannmasser da Nedre Glåmsjø brast etter siste istid....
Read More
Rendalen
Et utvalg bilder av natur, friluftsliv, landskap, dyr og kulturmiljø fra Rendalen....
Read More
Utarbeiding av nettsider