Hopp til innholdet

Kart- og analysetjenester

Trenger foreningen et kart over stier og løyper? Skal du sette opp et skilt med kart over området, tilgjengelige gapahuker og gode fiskevann? Eller kanskje du trenger en analyse over bebyggelse, eiendommer eller lignende for et prosjekt? Jeg utarbeider kart for trykk og digitalt, for eksempel på nettsider, og kan utføre analyser basert på åpne data. Det vil si blant annet naturdata, fare- og aktsomhetsområder og høydemodeller fra geonorge.no og hoydedata.no.

Ta kontakt for å høre mer om hva jeg kan tilby.

Tidligere kartoppdrag

Rendalen Søndre Statsalmenning

Oppdrag for Rendalen Fjellstyre med kart over statsalmenningen til trykk på skilt. Kartet viser avgrensningen til statsalmenningen, stier, åpne buer, gapahuker og stedsnavn.

Sølen landskapsvernområde

Diverse temakart og analyser over bebyggelse i og rundt landskapsvernområdet. Blant annet en områdevis oversikt over eksisterende og planlagt bebyggelse.