Refotografering av gamle bilder

Landskap i endring – Sølen landskapsvernområde

På oppdrag fra Sølen landskapsvernområde har jeg refotografert seksten bilder innenfor verneområdet, blant annet i Misterdalen, Fiskevollen og Misterdammen. Et interessant, lærerikt og spennende prosjekt som viser endringer i landskapet og hverdagslivet de siste 50-100 år i Rendalen. Her kan du se bildene før og nå.

Misterdalen

Anders Beer Wilse fotograferte Mistdalsveien i 1939. Bildet fra 2022 viser store endringer i vegetasjonen og en litt bredere vei.


Opprinnelig bilde av Anders Beer Wilse fra 1939. I dag er hytta i privat bruk.


Opprinnelig bilde av Anders Beer Wilse i 1939. Her har hele området rundt vollen vokst igjen og man ser knapt Sølen og bygningene.


Opprinnelig bilde av ukjent fotograf viser Mary Archer Heggen (1872-1966), datter av Colin Archer, opphavsmannen til polarskuta «Fram» (digitaltmuseum.no). Nupen i bakgrunnen.


Opprinnelig bilde av ukjent fotograf og årstall. Nupen ses i bakgrunnen.


Opprinnelig bilde av ukjent fotograf og årstall. Bua ligger ved veien som går videre inn mot Søre Missjøen.


Horndalen

Opprinnelig bilde av ukjent fotograf fra 1941. Bildet er tatt fra sør.


Fiskevollen

Opprinnelig bilde av ukjent fotograf. De siste 100 år er det flyttet/bygd flere nye naust ved Grøtgarden på Fiskevollen.


Opprinnelig bilde av Tore Fossum. Ved naustrekka på Fiskevollen er det ikke veldig store endringer på 40 år. I bildet fra 2022 sitter Tor Stokke med torader utenfor andre naust fra høyre.


Misterdammen/Nydammen

Opprinnelig bilde av Tore Fossum. Misterdammen er en fløtningsdam/nåledam fra 1902.


Opprinnelig bilde av Tore Fossum. I 2023 er vestbredden ved Mistra helt gjengrodd med løvskog.


Opprinnelig bilde av ukjent fotograf. Den gamle brua lå ca. 1 km nord for Misterdammen/Nydammen og raste i 1930 eller 1931.


Jotsetra

Opprinnelig bilde av ukjent fotograf. Sølen i bakgrunnen. Bruken av setra har gått fra setring til fritidsbruk på 100 år.