Bilder av landskap, dyreliv, friluftsliv og kulturmiljø innenfor Sølen landskapsvernområde.