Et utvalg bilder av natur, friluftsliv, landskap, dyr og kulturmiljø fra Rendalen.