Makro

Makrobilder tett på naturen i Rendalen. 

Bestill trykk på for eksempel bjørkefinérplate i ulike størrelser ved å velge produktet Valgfritt bilde i nettbutikken. Notér bildenummeret i merknadsfeltet sammen med bestillingen. Du finner bildenummeret (tolv siffer) i bildeteksten når du trykker på hvert enkelt bilde.